Livsstil

De flesta av oss vet redan att det är viktigt att sköta om sin hälsa och de flesta av oss vill vara friska och må bra, länge. Ändå väljer många av oss bort de egna behoven i vardagen. Vi behöver alla då och då stanna upp och reflektera över hur vi lever våra liv.

 

Ett balanserat liv innehåller en god kost, en lugn frukost, regelbundna måltider med en bra sammansättning av näringsämnen och energibalans, motion (exempelvis promenader), regelbundna levnadsvanor, vila, fri tid för sig själv, god sömn etc – allt detta har stor betydelse för hälsan eftersom det främjar kroppens återuppbyggnad.

 

Vilka är dina grundläggande behov? Hur kan du göra plats för dem utan att det känns som ytterligare ett stressmoment? Hur mycket är din hälsa värd? Hur vill du må i ditt liv? Hur mycket vill du orka med?

Livsstilsflöde, Livsstilsvägledning, Livsstilsförändring, Livsstil

⇒ Livsstilsvägledning

Syftet med Livsstilsvägledning är att du blir medveten om sambandet mellan dina livsstilsvanor, hälsoupplevelser och mätvärden genom olika metoder:

Företag och privatpersoner är välkomna att boka tjänster inom livsstilsvägledning.

 • Enskilda kartläggningssamtal
 • Hälsosamtal – enskilt eller i grupp
 • Enskilda aktiviteter
 • Gruppaktiviteter
 • Vägledning, information och rådgivning
 • Uppföljande och coachande samtal – enskilt eller i grupp
 • Föreläsningar
 • Kroppsmätningar – beräknar BMI och ungefärlig kaloriförbrukning, fettsammansättning, vikt och bukomfång
 • Blodtrycksmätning
 • Analys av kost, födo- och näringsämnen
 • Kostanalys: Kostdataprogram – Nutritionsdata
 • Blodanalys: Werlabs
 • Blodanalys: Födoämnesöverkänslighet typ III – ImuPro

⇒ Kost och näring

Ett allsidigt, regelbundet kostintag ökar dina chanser att få i dig den energi och näring du behöver under dagen.

 

Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen varje dag för att fungera och må bra! Hur mycket energi just du behöver beror på kön, ålder och hur mycket du rör dig. Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad du äter, hur mycket samt hur ofta du äter som påverkar din hälsa på kort och lång sikt.

 

Vi kommer lyfta frågan om val av kostmetod, födoämnen och mängd mat. Lyfta sambandet blodsockerhormonet insulin och mättnadshormoner med val av födoämnen.

 

Avstå, byta ut och/eller tillsätta

Maximera din hälsa med antiinflammatorisk kost. Reglera din fysiska och psykiska hälsa och vikt med goda bakterier.

 

NutritionData – Kostdataprogram

⇒ Motion och träning

Men det räcker inte med att bara äta bra mat. I en hälsosam livsstil ingår en kombination av bra mat och rörelsevanor utifrån dina förutsättningar.

 

Yrkeslivet innebär ofta mycket stillasittande men våra kroppar är skapta för att vara i rörelse. Forskning visar att stillasittande i sig, oberoende av motionsvanor, ökar risken för sjukdom och förkortar livet.

 

Som tur är krävs det väldigt lite för att motverka de här negativa hälsoeffekterna, till exempel en kort bensträckare med jämna mellanrum. Även måttlig motion lönar sig. Det viktigaste är att den är regelbunden. Kondition är färskvara och motion ger snabb effekt!

⇒ Stresshantering

Ett för högt varv eller allt för höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra kan i sig vara tillräckligt. Men det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera situationen som vi först upplever oss stressade.

 

Vi kommer lyfta stressens påverkan på vår livsstil, hälsa och vikt! Viktiga inslag i en stressig vardag är dina strategier att motverka ohälsa: Avspänning och mental träning, god sömn, massage, motion, bra näring och nätverk.

 

Stress kan yttra sig på många olika sätt i de flesta av våra organsystem och dess funktioner. Här följer beskrivningar på stressrelaterade besvär:

 

 • Känslomässiga reaktioner: oro, ångest, nedstämdhet, trötthet, känslor av otillräcklighet, isolering och sömnstörningar.
 • Intellektuella funktioner: nedsatt koncentrationsförmåga och svårigheter att ta itu med problem, att komma till beslut, att se mål och att arbeta strukturerat. Minskat engagemang och uthållighet.
 • Nedsatt immunförsvar så att man lättare drabbas av infektioner.
 • Störningar i magtarmkanalen: ökad gasbildning, ökade tarmljud, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar och värk av olika grad. Försämrat näringsupptag. Symptomen kan uppstå även om kosthållningen är bra.
 • Hjärt- och kärlsjukdom: hjärtrytmrubbningar, högt blodtryck, hjärtinfarkt. Ökad risk för proppar. Negativ påverkan på blodfetter.
 • Huvudvärk, punktvis eller mer generell. Migrän kan utlösas av stress och spänningshuvudvärk kan vara orsakat av stress.
 • Hudutslag. Eksem och herpesinfektioner brukar blomma upp när man känner sig stressad och trött.
 • Smärtor och besvär från rörelseorganen: nack- och skulderbesvär. (Ett högt tempo leder ofta till uppdragna axlar, försämrad arbetsställning och mindre pauser). Ländryggssmärtor, ”tennisarm”, ”musarm”.

⇒ Mag- och tarmsystemet

Mag- och tarmsystemet styr hälsan

Trots en bra livsstil upplever många ändå olika besvärande symptom, som påverkar livskvalitén negativt. Genom otaliga försöka att få hjälp genom sjukvården med symptomlindrande mediciner eller där läkare inte tar dina symptom på allvar kan kännas övermäktigt. Ta dina symptom på allvar.

 

80% av immunförsvaret sägs vara kopplad till mag- och tarmsystemet. Forskare hittar fler och fler orsakssamband mellan mag- och tarmsystemet och olika sjukdomar. Därför finns det stor anledning att börja sökandet efter ohälsa där. En frisk och välmående mage och tarm ökar ditt allmäntillstånd på många sätt.

 

Det behövs en bra och balanserad bakteriekultur och ett flertal olika nedbrytande enzymer i kroppen för att vi ska kunna tillgodogöra oss maten och näringsämnena vi äter på ett hälsosamt sätt. Att ta reda på hur du reagerar på maten du äter ger viktiga ledtrådar mot en bättre hälsa. Hälsa är lycka!

 

Dysbios är en obalans och överväxt av dåliga bakterier och svamp i mag- och tarmsystemet. Detta är en vanlig orsak till ohälsa, bl.a. på grund av felaktig kost, mediciner, föroreningar, miljögifter och stress. Dessa orsaker blir snart en ohälsosam obalans i det totala matsmältningssystemet. Om bakteriekulturen är i rätt balans kan näringsupptaget i regel fungera på ett bra sätt.

 

Den här obalansen av tarmbakterierna (kallas även tarmflora eller tarmbiota) kan också vara en orsak till glutenintolerans, andra inflammatoriska tarmsjukdomar och en mängd andra sjukdomstillstånd.

 

Dysbios kan skada tarmens försvar och tarmslemhinna. Läckande tarm kan då bli en av flera ohälsosamma konsekvenser, vilket i sin tur kan utvecklas till födoämnesallergi typ III. Denna allergi uppstår när proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslemhinnan och in i blodet i stället för att tas upp av cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Även om du äter en hälsosam och nyttig kost kan denna allergi skapa en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Konsekvensen blir en mängd varierande och obehagliga symptom, som mag- och hudproblem, övervikt, huvudvärk, migrän, trötthet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, astma mm.

 

Hur reagerar din kropp på maten du äter? En av dina byggstenar till ökad hälsa och livskvalité kan vara en analys av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen i blodet. Jag kan vara en vägledare och länk till din hälsoutveckling bl.a. genom ImuPro:

 

ImuPro – födoämnesallergi typ III

 

En fjärdedel av alla vuxna upplever att det finns mat och/eller dryck som de på något sätt inte tål. Ca 10-20 % av dessa har en bevisad överkänslighet med de utredningsverktyg som finns att tillgå. Detta betyder inte att de övriga 80-90 % inbillar sig eller hittar på sin födoämnesöverkänslighet eller sina symptom där av.

 

Det finns immunologisk och icke-immunologisk födoämnesöverkänslighet. Det är vanligast med en icke-immunologisk födoämnesöverkänslighet. Exempelvis överkänslighet mot Capsaicin, konserveringsmedel, färgämnen, kolhydratrika födoämnen, biogena aminer (exempelvis histamin) och histaminfrisättande födoämnen.

 

Födoämnesöverkänslighet kan vara genetisk (medfödd) och/eller förvärvad genom sjukdom, medicinering, miljögifter och ohälsosam livsstil.

⇒ Tjänster

Livsstilsvägledning

Stöd- och vägledningssamtal för att komma igång med en hälsosammare livsstil, med inriktning kostråd, stresshantering, motion & träning.

Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om dina livsstilsvanor (tillkommer kostnader för provtagningen) bidrar till ökad hälsa. Provet analyseras av läkare.

 

Hälsosamtal kartläggning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden.

Kartläggning av upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil.

Analys av kost, födo- & näringsämnen, upplevd hälsa samt motionsvanor.

Kroppsmätningar genom olika metoder:

Vi beräknar BMI, ungefärlig kaloriförbrukning, fettsammansättning, vikt, bukomfång samt mäter blodtryck. Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommer kostnader för provtagningen). Provet analyseras av läkare.

Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil.

Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal.

 

Hälsosamtal fortsättning

Syftet med hälsosamtal är att bli medveten om sambandet mellan sina hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden.

Uppföljande samtal kring upplevd hälsa och dina behov kopplat till din livsstil.

Vi tittar på din möjlighet att ta bort hinder, skapa tydlighet, sätta upp mål och hjälpa dig till en hälsosammare livsstil.

Vägledning, information, rådgivning samt uppföljande och coachande samtal.

 

Friskvårdskonsultation

Tjänsten är en mix mellan Livsstilsvägledning och Hälsosamtal.

Det finns även möjlighet att beställa blodprov via Werlabs för mer kunskaper om din hälsa (tillkommer kostnader för provtagningen). Provet analyseras av läkare.

 

Stresshantering

Ett för högt varv eller allt för höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra kan i sig vara tillräckligt. Men det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera situationen som vi först upplever oss stressade.

Kartläggning av din nuvarande situation och upplevda hälsa kopplad till stress.

Vi kommer lyfta stressens påverkan på vår livsstil, hälsa och vikt! Viktiga inslag i en stressig vardag är att lyfta och stärka dina strategier att motverka ohälsa: Avspänning och mental träning, god sömn, massage, motion, bra näring och nätverk. Hur kan man göra plats för stresshantering i sin vardag?

 

Kostrådgivning

Din kropp behöver en blandning av olika näringsämnen varje dag för att fungera och må bra! Hur mycket energi just du behöver beror på kön, ålder och hur mycket du rör dig. Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad du äter, hur mycket samt hur ofta du äter som påverkar din hälsa på kort och lång sikt.

Kartläggning av dina kostvanor.

Analys av kost, födo- och näringsämnen. Kostdataprogram – Nutrition Data.

Val av kostmetod, födoämnen och mängden mat. Förstå inverkan av blodsocker- och mättnadshormon.

Maximera din hälsa med en näringsrik och antiinflammatorisk kost. Reglera din fysiska och psykiska hälsa och vikt med bra mat och goda bakterier.

 

Sömnhantering

Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas.

När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.

Tjänsten innehåller 3 samtalstider totalt 3 timmar. Följande två samtalstider bokas vid första samtalet.

För att komma tillrätta med sömnen görs först en kartläggning genom samtal och sedan görs en kartläggning hemma enligt en mall. En stressinventering är också av stor vikt.

Under det andra samtalet görs en analys av kartläggningen som ligger till grund för förändring av sömnrutiner och annat i livsstilen som påverkar sömnen negativt.

Det sista samtalet utmynnar i en utvärdering av förändrade sömnrutiner o andra livsstilsförändringar.

 

ImuPro Screen+

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 400kr

30 minuter analyssvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit.

Priser för ImuPro-analysen tillkommer:

ImuPro Screen+  : 1.495kr

I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot födoämnen. Man talar då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen.

ImuPro Screen+ analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du kommer få en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte. Provtagningen genomförs med ett kapillärt blodprov.

 

ImuPro Basic

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 600kr

30 minuter analys av provsvar ingår i priset och tid bokas när analyssvar kommit.

Priser för ImuPro-analysen tillkommer:

ImuPro Basic: 2.950kr

I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot födoämnen. Man talar då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen.

ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

 

ImuPro Complete

Konsultation, remiss, provtagningskit samt provtagning 60 min: 600kr.

30 minuter för analyssvar ingår i priset och bokas när provsvaret kommit.

Priser för ImuPro-analysen tillkommer:

ImuPro Complete: 4.950kr

I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot födoämnen. Man tala då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen.

ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att du har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet.

Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutritionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt en receptbok som är anpassad efter ditt resultat. Provtagningen görs med ett kapillärt blodprov.

⇒ Priser

Priser inklusive moms.

Vuxen 600 kr/tim

3 tillfällen 1 500 kr/3 timmar

Familj 700 kr/tim

Grupp (max 10 personer) 1 200 kr/tim

Större grupper enligt offert

Löpande vägledning, coachning och uppföljning via mejl, sms eller Skype 100 kr/vecka.

Födoämnesallergi typ III:

ImuPro Screen 44 födoämnen 1 495 kr (exkl. konsultation och provtagning)

ImuPro Basic 90 födoämnen 2 950 kr (exkl. konsultation och provtagning)

ImuPro Complete 270 födoämnen 4 950 kr (exkl. konsultation och provtagning)

”En av hemligheterna med livet är att förvandla stötestenarna till stenar att kliva på” (J.P.)

Regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress, bättre sömn och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd.

 

En hälsosammare livsstil ger bättre ekonomi för individen, företaget, organisation där personen arbetar samt för samhället. För samhället kostar ohälsan, orsakad av ohälsosam livsstil, mångmiljardbelopp varje år.

 

Idag vet de flesta hur man ska leva – men lever inte efter det! Svenskarnas kostvanor har försämrats och oroande många är fysiskt helt inaktiva. Stora grupper av arbetstagare når inte upp till den konditionsnivå som arbetet och vardagen kräver. Många är så trötta efter arbetsdagens slut att de inte orkar med någon meningsfull fritid.

 

Hälsan påverkar den fysiska arbetsförmågan. God hälsa innebär låg sjukfrånvaro och bra arbetsprestation, både på kort och lång sikt. Med medarbetare som orkar mer och är piggare och gladare får företaget en öka effektivitet (som handlar om ökad volym och förbättrad kvalitet). Värdet för företaget att medarbetarna bibehåller en god fysisk status och/eller lyfter en dålig kan vara stort.

 

Att förebygga ohälsa är ur ett företagsekonomiskt perspektiv lönsamt. Därmed minskar risken för:

 

 • kostnader för sjukfrånvaro
 • minskad effektivitet
 • belastningsskador
 • kostnader för rehabilitering
 • utslagning från arbetsplatsen

Sjukpenningtalet

”Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med över 75 procent samtidigt som utgifterna på sjukpenninganslaget ökat med 12 miljarder kronor mellan år 2010 och år 2014. Enligt prognoserna kommer Sverige år 2020 ha närmare en kvarts miljon kvinnor och män sjukskrivna om inget händer”.

 

 

Ohälsotalet

”Ohälsotalet har legat på en stabil nivå sedan drygt ett halvår tillbaka. I maj 2016 var det 28,0, vilket är samma värde som det haft sedan september 2015 (med undantag för februari 2016 då det var 28,1). Det innebär ändå en ökning med 1,3 procent från maj föregående år och det är sjukpenningdelen i ohälsotalet som står för ökningen”. Den årliga ökningstakten var som högst under hösten 2015 då den låg på 3 procent, men den har avtagit under de senaste månaderna. Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män – 33,9 dagar jämfört med 22,4 – och kvinnorna uppvisar också en högre ökningstakt än vad männen gör. Den relativa skillnaden ökar mellan könen och i maj var kvinnornas ohälsotal 51 procent högre än männens (att jämföra med 50 procent motsvarande period 2015).”

 

 

Ohälsotalet är antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning per registrerad försäkrad 16–64 år. Sjukpenningtalet är antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad 16–64 år exklusive försäkrade med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Båda måtten beräknas för 12-månadersperioder.

Hälsa är lycka!