Om mig

Åsa Carbeskär, Livsstilsvägledning, Livsstilsförändring, Livsstil

Jag heter Åsa Carbeskär och arbetar med livsstilsvägledning.

Min bakgrund

Mitt namn är Åsa Carbeskär och jag har en fil.kand som studie- och yrkesvägledare (SYV) samt en högskolekurs i yrkesval och allergier. Jag har varit verksam som SYV i skola bl.a. Värmdö gymnasium.

Under många år har jag arbetat för personer med kognitiva funktionshinder och som behöver stöd ut i arbetslivet bl.a. på AF Unga F och Misa AB. I dessa yrken kom jag oftast i kontakt med personer som varit arbetslösa under lång tid och därmed tappat hälsofrämjande rutiner. Jag har alltid varit intresserad av kost och hälsa, eftersom jag tidigt märkte att kosten påverkade mitt mående både psykiskt och fysiskt.

I och med egna hälsoerfarenheter och mitt fördjupade intresse kring kost och hälsa har jag på senare år utbildat mig till friskvårds- och kostkonsult (en bred utbildning som beskriver hur vår livsstil kopplat till bl.a. motion, träning, avspänning, kost m.m. påverkar ork och vårt mående).

Jag har även läst till avspännings- och stresshanteringspedagog samt nu senast till kostrådgivare. Med hela mitt hjärta ger jag personlig vägledning inom ämnet friskvård och livsstilsförändringar genom mitt företag inom Livsstilsvägledning.

Egna utbildningar inom friskvård och hälsa

Diplomerad friskvårds- och kostkonsult med kognitiv inriktning

 

 • Motion och livsstil
 • Samtalsmetodik
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Kognitiv pedagogik
 • Avspänningsmetodik och mental träning
 • Entreprenörskap
 • Kost och näringslära
 • Komplementär medicin och massage
 • Hälsopedagogik
 • Hälsoprofilbedömning – Testledarutbildning för konditionstest på cykel
 • Friskvård och hälsa
 • Praktik

Diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning

 

 • Avspänningsmetodik/Mental träning
 • Kognitiv pedagogik
 • Stress och stresshantering
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Entreprenörskap
 • Hälsopsykologi
 • Näringslära
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Samtalsmetodik
 • Komplementärmedicin och massage
 • Mindfulness
 • Medicinsk yoga
 • Praktik

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning

 

 • Kost- och näringslära
 • Kostrådgivning
 • Kognitiv pedagogik
 • Hälsopedagogik

Hälsa är lycka!