Att finna avstressande aktiviteter eller miljöer i vardagen är bra strategier att skapa tillfällen för nedvarvning....