Dags att främja jämlik hälsa!

Efter en fantastisk sommar i Stockholms skärgård har jag siktet inställt på nya utmaningar!

De senaste tre åren har jag läst Folkhälsovetenskapliga programmet på Högskolan i Skövde. Ett program som bland annat skapar ökad förståelse för att människors livsvillkor påverkar vår hälsa. Denna utbildning har givit mig nya verktyg och insikter med målet att också arbeta med folkhälsoarbete mer övergripande.  

Nu ser jag fram emot att få fördjupa mig i ämnet Digital hälsa och kommunikation! Ett aktuellt ämne som både kan begränsa och främja människors hälsa. Att främja människors möjligheter till jämlik hälsa är för mig en viktig del i mitt framtida arbete som folkhälsovetare.

Tänk vad digital teknik kan skapa möjligheter!

Hälsa är lycka!