Probiotika för din benhälsa Del 2

I tidigare inlägg lyfts att frakturer på grund av benskörhet s.k. osteoporos har ökat kraftigt i Sverige (Ljunggren et.al, 2015). Varannan kvinna och var fjärde man drabbas av fraktur någon gång under sin livstid. En bra livsstil under hela livet är en viktig förebyggande insats (Ljunggren et al., 2015). Enligt studier (Kanis, et al., 2019) är regelbunden motion (minst 30 minuter per dag) och styrketräning viktigt för benhälsan. Måttfull alkoholkonsumtion är också av stor vikt samt rökstopp. Hälsosam kost som 500 g frukt och grönt per dag samt fermenterade mjölkprodukter (exempelvis yoghurt) rekommenderas. I varje livsfas bidrar tillräckliga nivåer av benstärkande näringsämnen som kalcium, D-vitamin och protein till minskad risk för frakturer och osteoporos (Kanis, et al., 2019).

Forskarna Michaëlsson et al. (2018) har funnit ett samband mellan ökad höftfrakturrisk och ökad konsumtion av mjölk, oavsett låg- eller hög konsumtion av frukt och grönsaker. Däremot var ökande konsumtion av fermenterad mjölk (exempelvis yoghurt) förknippad med en lägre andel höftfraktur. Den högsta andelen höftfrakturer hittades hos konsumenter med lågt intag av mjölk och yoghurt, särskilt hos dem som också hade en låg konsumtion av frukt och grönsaker. Fermenterade mjölkprodukter tillskrivs hälsosamma probiotiska antioxidanter, antiinflammatoriska effekter (bl.a. på grund av dess låga innehåll av laktos och galaktos) samt goda effekter på tarmmikrobiotan. Forskarna fann en allmän tendens till lägre andel höftfrakturer hos konsumenter med högt intag av frukt och grönsaker, men att frekvensen av höftfrakturer frekvent ökade hos kvinnor som konsumerade större mängder mjölk. Därför verkar den antagna oxidationsförmågan från intag av frukt och grönsaker inte helt motverka oxidationsaktiviteten med mjölk om konsumtionen var flera portioner per dag (Michaëlsson et al., 2018).

Bild. Fermenterade mjölkprodukter minskar höftfrakturrisken (Michaëlsson et al., 2018)

Enligt en svensk studie (Nilsson et al. 2018) minskar tillskott av probiotika Lactobacillus reuteri 6475 nedbrytningen av skelettet nästan med hälften hos äldre kvinnor, jämfört med kvinnor som intog placebo.

Sammanfattningsvis visar forskningen att intag av fem portioner frukt och grönsaker per dag samt fermenterade mjölkprodukter eller probiotika bidrar till förbättrad benhälsa.

Var rädd om din benhälsa!

Källförteckning

Benetou, V., Orfanos, P., Feskanich, D., Michaëlsson, K., Pettersson-Kymmer, U., Eriksson, S., Grodstein, F., Wolk, A., Bellavia, A., Ahmed, L.-A., Paolo Boffeta, P. & Trichopoulou, A. (2016). Fruit and Vegetable Intake and Hip Fracture Incidence in Older Men and Women: The CHANCES Project. Journal of Bone and Mineral Research, 31(9): 174-1752. https://doi.org.libraryproxy.his.se/10.1002/jbmr.2850

Byberg, L., Bellavia, A., Orsini, N., Wolk, A. & Michaëlsson, K. (2015). Fruit and Vegetable Intake and Risk of Hip Fracture: A Cohort Study of Swedish Men and Women. Journal of Bone and Mineral Research, 30(6): 976–984. https://doi.org.libraryproxy.his.se/10.1002/jbmr.2384

Kanis, J.A., Cooper, C., Rizzoli, R. Reginster, J. –Y. (2019).European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women.Osteoporosis International, 30: 3-44. https://doi.org.libraryproxy.his.se/10.1007/s00198-018-4704-5

Ljunggren, Ö., Salminen, H. & Tørring, O. (2015). Osteoporos och frakturprevention. Läkemedelsverket. https://lakemedelsboken.se/kapitel/endokrinologi/osteoporos_och_frakturprevention.html

Michaëlsson, K., Wolk, A., Warensjö, E., Melhus, L.H. & Byberg, L. (2018). Intake of Milk or Fermented Milk Combined With Fruit and Vegetable Consumption in Relation to Hip Fracture Rates: A Cohort Study of Swedish Women. Journal of Bone and Mineral Research 33(3): 449-457. https://doi.org.libraryproxy.his.se/10.1002/jbmr.3324

Nilsson, A.G., Sundh, D., Bäckhed, F. och Lorentzon, M. (2018). Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density: a randomized, placebo‐controlled, double‐blind, clinical trial. Journal of Internal Medicine, 284(3): 307-317. https://doi.org/10.1111/joim.12805

Tarantino, U., Iolascon, G., Cianferotti. L., Masi, L., Marcucci, G., Giusti, F., Marini. F., Parri, S., Feola. M., Rao, C., Piccirilli, E., Zanetti, E.B., Cittadini, N., Alvaro, R., Moretti, A., Calafiore, D., Toro, G., Gimigliano, F., Resmini, G. & Brandi, M. (2017). Clinical guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis: summary statements and recommendations from the Italian Society for Orthopaedics and Traumatology. Journal of Orthopaedics and Traumatology: Official Journal of the Italian Society of Orthopaedics and Traumatology 18 (1): 3-36. https://doi.org/10.1007/s10195-017-0474-7