Socialt stöd viktigt för hälsan

Ett bra socialt stöd påverkar hälsan positivt. ”En god vän är den bästa medicinen” (Apocryphes). Socialt stöd är upplevelsen av att någon bryr sig, tycker om & uppskattar en och inbegriper bl.a. de personliga kontakter en individ upprätthåller. Orsakssambandet mellan socialt stöd och hälsa har bl.a. visat att mortalitetsrisken påverkas av fyra viktiga sociala relationer: äktenskapet, familj/släkt, kyrklig församlingstillhörighet samt medlemskap i andra organisationer. Effekten är i paritet med rökning visar studier.

Socialt stöd är extra viktigt vid stora livshändelser, stressfyllda händelser och kriser. De som ges möjlighet att uttrycka sina upplevda traumatiska händelser visar lägre stressnivå och ett förbättrat immunförsvar. Händelsen blir begriplig och kan ingå i individens självbild och livshistoria. Detta förklara olika stödgruppers positiva hälsoeffekter.

Är man ensam finns olika verksamheter att vända sig till, exempelvis olika föreningar, kyrkan samt stöd via kommunen.

Önskar er alla en fin gemenskap!

Källa:

Rydén, O. & Stenström, U. (2015). Hälsopsykologi.

Andersson, S.I. (2018). Hälsopsykologi