Stresshantering för funkisföräldrar i september

Stresshantering

I september startar jag upp en stresshanteringsgrupp på Värmdö för föräldrar med funktionshindrade barn eller barn med kroniska sjukdomar som är begränsande.

Plats: Värmdövik

Datum: 24 september, 8 oktober och 22 oktober (2018)

Tid: klockan 13.00-15.00

Antal platser: 7

Pris: 150 kr per tillfälle (totalt 450 kr inkl moms)

Friskvård: Stresshantering räknas som skattefri Friskvård om din arbetsgivare erbjuder det.

Anmälan: (senast 17 september) till min mobil 073-552 66 71 eller till min mejladress: info@livsstilsvagledning.se

Det går också bra att ringa och mejla frågor eller funderingar gällande stresshanteringsgruppen.

Stress

Ett för högt varv eller allt för höga krav är ett vanligt sätt att beskriva stress idag. Att ha mycket att göra kan i sig vara tillräckligt. Men det är när vi upplever nedsatta möjligheter att bemästra eller kontrollera en situation som stressen blir verklighet.

Vi påverkas av det som händer i livets olika skeden. Att få barn med funktionshinder eller kroniska sjukdomar ställer ökade krav samtidigt som det påverkar oss ända in i själ och hjärta. En ökad vardagsstress, oförståelse från andra, orostankar kring barnets framtid kan vara en del av mångas vardag. Allt påverkar dina tankar och dina tankar påverkar dig och ditt mående.

Livsstil

Vi kommer belysa stressens påverkan på vår livsstil och hälsa! Viktiga inslag i en stressig vardag är dina strategier att motverka ohälsa. En vanlig orsak till ohälsa är att vi tar bort hälsofrämjande inslag i vår vardag för att hinna med de ökade kraven.

Din livsstil påverkar i högsta grad din helhetshälsa och din livskvalité. Jag kan ge dig olika förslag på verktyg för att komma igång med en hälsosammare livsstil och på så vis minska din stress och öka ditt välbefinnande. 

 

Väl mött!

 

Åsa Carbeskär
Diplomerad friskvårds- och kostkonsult
Avspännings- och stresspedagog

Kroksjövägen 8, 139 41 Värmdö
Mobil: +46 (0)735526671
info@livsstilsvagledning.se

https://www.livsstilsvagledning.se/