Tydliga tecken på utbrändhet

Att stressa under en lång period utan tillräcklig återhämtning är skadligt för din hälsa. Vid utmattning eller utbrändhet förekommer flera olika symptom i varierande grad. Det vanligaste tecknet är sömnstörningar och svårigheter att varva ner. En yogasession kan vara omöjlig att genomföra. Ta tag i din livsstil och din hälsa i tid om du upplever några av dessa symptom. Det kan vara nödvändigt med stöd och hjälp för att kunna hantera sin utmattning. Sök hjälp i tid!

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet

4) Sömnstörning

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag–tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet

 

Din livsstil påverkar din hälsa!